logo Grodziskiego Klubu Żeglarskiego

Klub

Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” został założony w październiku 2003 r. z inicjatywy instruktorów harcerskich i byłego Szczepu Wodniackiego. Sama idea zintegrowania środowiska w tematach żeglarskim i turystycznym może dać nam szansę na większy „dostęp” do środowiska oraz pomóc szkole w wychowaniu młodzieży.
Naszymi podstawowymi celami są:

 • organizowanie i propagowanie żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego wśród członków, harcerzy i rodzin członków klubu
 • upowszechnianiu wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego
 • organizowanie szkoleń żeglarskich dla członków klubu, młodzieży, harcerzy i szerokich rzesz społeczeństwa Grodziska i okolic
 • organizowanie zajęć dla dzieci z rodzin patologicznych
 • uczestnictwo w imprezach oraz organizowanie imprez sportowo-turystycznych na terenie działalności klubu, oraz czynne wspieranie władz miasta i powiatu Grodzisk Maz. w podejmowaniu akcji na rzecz ochrony środowiska

Oprócz realizacji wytyczonych celów wychowawczych Klub organizuje rejsy stażowo-szkoleniowe na małych i średnich jachtach, prowadzenie szkoleń i kursy żeglarskie, wystawy, spotkania itp.

Dumni możemy być z faktu, że nasi członkowie to prawdziwi wolontariusze, a łączy ich chęć pracy z młodzieżą i pasja żeglarska.
Zarząd Klubu:

 • Prezes Klubu: Mirosław Łyszkowski

Członkowie Zarządu:

 • Skarbnik – Romuald Wąsikowski
 • Zbigniew Sakowski
 • Bogdan Belke
 • Paweł Samoraj

Komisja Rewizyjna:

 • Janusz Sobieraj – przewodniczący
 • Elżbieta Milczarek
 • Andrzej Stefanowicz

Członkowie klubu:

 • Bogumiła Adamus
 • Jacek Adamus
 • Małgorzata Araszkiewicz
 • Sławomir Araszkiewicz
 • Witold Baka
 • Grażyna Belke
 • Grzegorz Benedykciński
 • Marzena Bundz
 • Czesław Butello
 • Rafał Cygielski
 • Andrzej Dembowski
 • Bogumiła Dyrek
 • Dariusz Filipiak
 • Stanisław Firlej
 • Michał Gaca
 • Mariusz Glinkowski
 • Filip Grudniewski
 • Magdalena Jaworska
 • Aleksandra Kapuściak
 • Jerzy Krupa
 • Marlena Kurowska
 • Izabela Lachowska
 • Sławomir Lachowski
 • Piotr Macher
 • Adam Machłajewski
 • Jacek Marciniak
 • Marta Matusiak
 • Anna Matyjas
 • Marek Matyjas
 • Damian Mikusek
 • Elżbieta Milczarek
 • Michał Milczarek
 • Jarosław Molka
 • Julia Muchajer
 • Robert Muchajer
 • Szymon Muchajer
 • Marcin Olczyk
 • Wojciech Penda
 • Jarosław Pieńkos
 • Dariusz Pura
 • Michał Pura
 • Krzysztof Rak
 • Małgorzata Roślak – Olczyk
 • Zbigniew Rusinowicz
 • Jadwiga Samoraj
 • Paweł Samoraj
 • Aleksandra Sroczyńska
 • Andrzej Stefanowicz
 • Leszek Wąsik
 • Jolanta Wąsikowska
 • Magdalena Wąsikowska
 • Jarosław Wiśniewski
 • Klaudia Wołyńska
 • Irmina Zatoń
 • Karol Zawadzki
 • Adam Zdrojewski
 • Krzysztof Zieliński

Dziecięca Akademia Żeglarska:

Uczestnicy:

sekcja turystyki wodnej i pieszej  ”KRAJ – OBRAZY”

– Janusz Sobieraj
– Aurelia Sobieraj
– Małgorzata Soczewicz
– Halina Krajewska
– Tomasz Krajewski
– Łukasz Nowacki
– Teresa Wąsik
– Mieczysław Thill
– Dorota Gradek
– Jerzy Ostalski
– Dorota Tyszkowska
– Zbigniew Grabek
– Paweł Zdrojewski
– Maria Mikołajczyk
– Piotr Paweł Ciesielczyk
– Izabela Pawłowska
– Ludwika Malec
– Ewa Zielińska – Król
– Luiza Jabłońska
– Mariola Sokólska – Pałutrenko
– Małgorzata Miastowska
– Irena Skowrońska
– Maria Gnatowska
– Izabela Suwara
– Beata Rozińska
– Jarosław Jabłoński
– Zbigniew Reluga
– Jerzy Tuszyński
– Joanna Tuszyńska
– Maryla Miklaszewska
– Kazimierz Miklaszewski

Osoby współpracujące

 • Wiesława Śleszyńska

Członkowie Wspierający

 • Anna Pańczyk
 • Dominik Życki
 • Monika Witkowska
 • Zbigniew Dubicki
 • Grzegorz Dymecki
 • Waldemar Dobosz
 • Waldemar Heflich

Partnerzy Klubu:

Grodziski Klub Żeglarski Czysty Wiatr
czystywiatr@czystywiatr.pl

Code&Design:

Adrian Chmielarski