logo Grodziskiego Klubu Żeglarskiego

Klub

Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” został założony w październiku 2003 r. z inicjatywy instruktorów harcerskich i byłego Szczepu Wodniackiego. Sama idea zintegrowania środowiska w tematach żeglarskim i turystycznym może dać nam szansę na większy „dostęp” do środowiska oraz pomóc szkole w wychowaniu młodzieży.
Naszymi podstawowymi celami są:

 • organizowanie i propagowanie żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego wśród członków, harcerzy i rodzin członków klubu
 • upowszechnianiu wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego
 • organizowanie szkoleń żeglarskich dla członków klubu, młodzieży, harcerzy i szerokich rzesz społeczeństwa Grodziska i okolic
 • organizowanie zajęć dla dzieci z rodzin patologicznych
 • uczestnictwo w imprezach oraz organizowanie imprez sportowo-turystycznych na terenie działalności klubu, oraz czynne wspieranie władz miasta i powiatu Grodzisk Maz. w podejmowaniu akcji na rzecz ochrony środowiska

Oprócz realizacji wytyczonych celów wychowawczych Klub organizuje rejsy stażowo-szkoleniowe na małych i średnich jachtach, prowadzenie szkoleń i kursy żeglarskie, wystawy, spotkania itp.

Dumni możemy być z faktu, że nasi członkowie to prawdziwi wolontariusze, a łączy ich chęć pracy z młodzieżą i pasja żeglarska.
Zarząd Klubu:

 • Prezes Klubu: Mirosław Łyszkowski

Członkowie Zarządu:

 • Skarbnik – Romuald Wąsikowski
 • Zbigniew Sakowski
 • Bogdan Belke
 • Paweł Samoraj

Komisja Rewizyjna:

 • Janusz Sobieraj – przewodniczący
 • Elżbieta Milczarek
 • Andrzej Stefanowicz

Członkowie klubu:

 • Adamus Bogumiła
 • Adamus Jacek
 • Araszkiewicz Małgorzata
 • Araszkiewicz Sławomir
 • Baka Witold
 • Belke Bogdan
 • Belke Grażyna
 • Benedykciński Grzegorz
 • Bień Małgorzata
 • Cygielski Rafał
 • Dembowski Andrzej
 • Dubicki Zbigniew
 • Dudkiewicz Magdalena
 • Dymecki Grzegorz
 • Dyrek Bogumiła
 • Filipiak Dariusz
 • Jarzyna Izabela
 • Kapuściak Aleksandra
 • Lachowska Izabela
 • Lachowski Sławomir
 • Łyszkowski Mirosław
 • Macher Piotr
 • Marciniak Jacek
 • Matyjas Anna
 • Matyjas Marek
 • Milczarek Elżbieta
 • Molka Jarosław
 • Olejniczak Wojciech
 • Ostalski Jerzy
 • Pura Dariusz
 • Pura Michał
 • Roślak – Olczyk Małgorzata
 • Rusinowicz Danuta
 • Rusinowicz Zbigniew
 • Sakowski Zbigniew
 • Samoraj Paweł
 • Siara Jakub
 • Sobolewski Edward
 • Stefanowicz Andrzej
 • Wąsik Leszek
 • Wąsikowska Jolanta
 • Wąsikowska Magdalena
 • Wąsikowski Romuald
 • Zabost Michał

Sympatycy klubu:

 • Bundz Marzena
 • Butello Czesław
 • Chołuj Piotr
 • Domińczyk Jerzy
 • Dymecka Bożena
 • Firlej Stanisław
 • Gaca Michał
 • Glinkowski Mariusz
 • Grudniewski Filip
 • Jaworska Magdalena
 • Karoń Danuta
 • Karoń Mieczysław
 • Karpiński Tomasz
 • Krupa Jerzy
 • Kurowska Marlena
 • Lewandowska Krystyna
 • Macher Jadwiga
 • Machłajewski Adam
 • Matusiak Marta
 • Milewska Stefania
 • Muchajer Robert
 • Muchajer Urszula
 • Olczyk Marcin
 • Penda Wojciech
 • Pieńkos Jarosław
 • Pieńkos Małgorzata
 • Rak Krzysztof
 • Ryszawa Żaneta
 • Samoraj Jadwiga
 • Sroczyńska Aleksandra
 • Wąsik Robert
 • Wiśniewski Jarosław
 • Wołyńska Klaudia
 • Zatoń Irmina
 • Zawadzki Karol
 • Zdrojewski Adam
 • Zieliński Krzysztof

Dziecięca Akademia Żeglarska:

Uczestnicy:

sekcja turystyki wodnej i pieszej  ”KRAJ – OBRAZY”

– Janusz Sobieraj
– Aurelia Sobieraj
– Małgorzata Soczewicz
– Halina Krajewska
– Tomasz Krajewski
– Łukasz Nowacki
– Teresa Wąsik
– Mieczysław Thill
– Dorota Gradek
– Jerzy Ostalski
– Dorota Tyszkowska
– Zbigniew Grabek
– Paweł Zdrojewski
– Maria Mikołajczyk
– Piotr Paweł Ciesielczyk
– Izabela Pawłowska
– Ludwika Malec
– Ewa Zielińska – Król
– Luiza Jabłońska
– Mariola Sokólska – Pałutrenko
– Małgorzata Miastowska
– Irena Skowrońska
– Maria Gnatowska
– Izabela Suwara
– Beata Rozińska
– Jarosław Jabłoński
– Zbigniew Reluga
– Jerzy Tuszyński
– Joanna Tuszyńska
– Maryla Miklaszewska
– Kazimierz Miklaszewski

Osoby współpracujące

 • Wiesława Śleszyńska

Członkowie Wspierający

 • Anna Pańczyk
 • Dominik Życki
 • Monika Witkowska
 • Waldemar Dobosz
 • Waldemar Heflich

Partnerzy Klubu:

Grodziski Klub Żeglarski Czysty Wiatr
czystywiatr@czystywiatr.pl

Code&Design:

Adrian Chmielarski