logo Grodziskiego Klubu Żeglarskiego

Klub

Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” został założony w październiku 2003 r. z inicjatywy instruktorów harcerskich i byłego Szczepu Wodniackiego. Sama idea zintegrowania środowiska w tematach żeglarskim i turystycznym może dać nam szansę na większy „dostęp” do środowiska oraz pomóc szkole w wychowaniu młodzieży.
Naszymi podstawowymi celami są:

 • organizowanie i propagowanie żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego wśród członków, harcerzy i rodzin członków klubu
 • upowszechnianiu wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego
 • organizowanie szkoleń żeglarskich dla członków klubu, młodzieży, harcerzy i szerokich rzesz społeczeństwa Grodziska i okolic
 • organizowanie zajęć dla dzieci z rodzin patologicznych
 • uczestnictwo w imprezach oraz organizowanie imprez sportowo-turystycznych na terenie działalności klubu, oraz czynne wspieranie władz miasta i powiatu Grodzisk Maz. w podejmowaniu akcji na rzecz ochrony środowiska

Oprócz realizacji wytyczonych celów wychowawczych Klub organizuje rejsy stażowo-szkoleniowe na małych i średnich jachtach, prowadzenie szkoleń i kursy żeglarskie, wystawy, spotkania itp.

Dumni możemy być z faktu, że nasi członkowie to prawdziwi wolontariusze, a łączy ich chęć pracy z młodzieżą i pasja żeglarska.
Zarząd Klubu:

 • Prezes Klubu: Mirosław Łyszkowski

Członkowie Zarządu:

 • Skarbnik – Romuald Wąsikowski
 • Zbigniew Sakowski
 • Bogdan Belke
 • Paweł Samoraj

Komisja Rewizyjna:

 • Janusz Sobieraj – przewodniczący
 • Dariusz Filipiak
 • Andrzej Stefanowicz

Członkowie klubu:

 • Julia Muchajer
 • Klaudia Wołyńska
 • Filip Grudniewski
 • Damian Mikusek
 • Adam Zdrojewski
 • Karol Zawadzki
 • Michał Pura
 • Wojciech Penda
 • Robert Muchajer
 • Grażyna Belke
 • Jacek Adamus
 • Aleksandra Kapuściak
 • Sławomir Lachowski
 • Jolanta Wąsikowska
 • Beata Banderowicz
 • Izabela Lachowska
 • Magdalena Wąsikowska
 • Jarosław Pieńkos
 • Elżbieta Milczarek
 • Jarosław Wiśniewski
 • Michał Milczarek
 • Krzysztof Zieliński
 • Aleksandra Sroczyńska
 • Małgorzata Araszkiewicz
 • Mariusz Glinkowski
 • Marta Matusiak
 • Leszek Wąsik
 • Piotr Macher
 • Bogumiła Dyrek
 • Rafał Cygielski
 • Szymon Muchajer
 • Norbert Gąsiorowski
 • Andrzej Stefanowicz
 • Michał Gaca
 • Małgorzata Roślak – Olczyk
 • Marcin Olczyk
 • Magdalena Jaworska
 • Jacek Marciniak
 • Mariusz Glinkowski
 • Andrzej Dembowski
 • Sławomir Araszkiewicz
 • Dariusz Pura
 • Paweł Samoraj
 • Marlena Kurowska
 • Stanisław Firlej
 • Grzegorz Benedykciński

Dziecięca Akademia Żeglarska:

Uczestnicy:

 • Karol Głębiński
 • Zuzia Głębińska
 • Wiktor Pawlak
 • Ela Rokicka
 • Marianna Łęgowska
 • Hanna Mierzwińska
 • Alicja Mierzwińska
 • Szymon Matysiak
 • Bartłomiej Matulewicz
 • Szymon Hejduk
 • Gabriela Sadowska
 • Szymon Sadowski
 • Mikołaj Bączyk
 • Małgorzata Mazurek
 • Lili Michalska
 • Dominik Pastuszko
 • Michał Maroszek
 • Jakub Śrutwa
 • Konrad Buchcic
 • Patryk Kuldanek
 • Matylda Zięba
 • Konrad Zakrzewski
 • Franciszek Woźniak
 • Michał Bombiński
 • Cyprian Kiełbasiński
 • Marta Giszter
 • Aleksander Giszter
 • Aleksandra Boligłowa
 • Julia Boligłowa
 • Wiktor Buchcic
 • Lena Macher
 • Filip Falencki
 • Julia Wyliniak
 • Patryk Kuldaszek
 • Natalia Grabska
 • Maciej Kozak

sekcja turystyki wodnej i pieszej  ”KRAJ – OBRAZY”

– Janusz Sobieraj
– Aurelia Sobieraj
– Małgorzata Soczewicz
– Halina Krajewska
– Tomasz Krajewski
– Łukasz Nowacki
– Teresa Wąsik
– Mieczysław Thill
– Dorota Gradek
– Jerzy Ostalski
– Dorota Tyszkowska
– Zbigniew Grabek
– Paweł Zdrojewski
– Maria Mikołajczyk
– Piotr Paweł Ciesielczyk
– Izabela Pawłowska
– Ludwika Malec
– Ewa Zielińska – Król
– Luiza Jabłońska
– Mariola Sokólska – Pałutrenko
– Małgorzata Miastowska
– Irena Skowrońska
– Maria Gnatowska
– Izabela Suwara
– Beata Rozińska
– Jarosław Jabłoński
– Zbigniew Reluga
– Jerzy Tuszyński
– Joanna Tuszyńska
– Maryla Miklaszewska
– Kazimierz Miklaszewski

Kapela szantowa „Czysty Wiatr”

 • Michał Gaca – gitara, bas, śpiew
 • Andrzej Dębowski – gitara, śpiew
 • Filip Grudniewski – gitara, ukulele, śpiew
 • Julia Muchajer – śpiew
 • Martyna Śladewska – mandolina,śpiew

Osoby współpracujące

 • Wiesława Śleszyńska

Członkowie Wspierający

 • Dominik Życki
 • Monika Witkowska
 • Zbigniew Dubicki
 • Grzegorz Dymecki
 • Waldemar Dobosz
 • Waldemar Heflich

Partnerzy Klubu:

Grodziski Klub Żeglarski Czysty Wiatr
czystywiatr@czystywiatr.pl

Code&Design:

Adrian Chmielarski