logo Grodziskiego Klubu Żeglarskiego

Klub

Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” został założony w październiku 2003 r. z inicjatywy instruktorów harcerskich i byłego Szczepu Wodniackiego. Sama idea zintegrowania środowiska w tematach żeglarskim i turystycznym może dać nam szansę na większy „dostęp” do środowiska oraz pomóc szkole w wychowaniu młodzieży.
Naszymi podstawowymi celami są:

 • organizowanie i propagowanie żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego wśród członków, harcerzy i rodzin członków klubu
 • upowszechnianiu wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego
 • organizowanie szkoleń żeglarskich dla członków klubu, młodzieży, harcerzy i szerokich rzesz społeczeństwa Grodziska i okolic
 • organizowanie zajęć dla dzieci z rodzin patologicznych
 • uczestnictwo w imprezach oraz organizowanie imprez sportowo-turystycznych na terenie działalności klubu, oraz czynne wspieranie władz miasta i powiatu Grodzisk Maz. w podejmowaniu akcji na rzecz ochrony środowiska

Oprócz realizacji wytyczonych celów wychowawczych Klub organizuje rejsy stażowo-szkoleniowe na małych i średnich jachtach, prowadzenie szkoleń i kursy żeglarskie, wystawy, spotkania itp.

Dumni możemy być z faktu, że nasi członkowie to prawdziwi wolontariusze, a łączy ich chęć pracy z młodzieżą i pasja żeglarska.
Zarząd Klubu:

 • Prezes Klubu: Mirosław Łyszkowski

Członkowie Zarządu:

 • Skarbnik – Romuald Wąsikowski
 • Zbigniew Sakowski
 • Bogdan Belke
 • Paweł Samoraj

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Jerzy Domińczyk
 • Członek Komisji: Mieczysław Karoń
 • Członek Komisji: Rafał Cygielski

Członkowie klubu

 • Adamus Bogumiła
 • Adamus Jacek
 • Araszkiewicz Małgorzata
 • Araszkiewicz Sławomir
 • Baka Witold
 • Balcerzak Michał
 • Balcerzak Wiesław
 • Belke Bogdan
 • Belke Grażyna
 • Bień Małgorzata
 • Cygielski Rafał
 • Dembowski Andrzej
 • Długaszek Jacek
 • Dubicki Zbigniew
 • Dudkiewicz Magdalena
 • Dymecki Grzegorz
 • Dymecka Bożena
 • Dyrek Bogumiła
 • Filipiak Dariusz
 • Fibach Andrzej
 • Fibach – Pieniążek Dorota
 • Glinkowski Mariusz
 • Horaczek Andrzej
 • Jackowska Iwona
 • Jackowski Krzysztof
 • Jarzyna Izabela
 • Kapuściak Aleksandra
 • Kilar Emil
 • Kołodziej Katarzyna Barbara
 • Kołodziej Kamil Mieszko
 • Kostrzewa Iwona
 • Kostrzewa Marek
 • Krajewska Halina
 • Krajewski Tomasz
 • Kubicka Anna
 • Kurowska Marlena
 • Lachowska Izabela
 • Lachowski Sławomir
 • Łyszkowski Mirosław
 • Macher Piotr
 • Makowska Joanna
 • Marciniak Jacek
 • Matyjas Anna
 • Matyjas Marek
 • Milczarek Elżbieta
 • Molka Jarosław
 • Olejniczak Roman Wojciech
 • Olczyk Marcin
 • Ostalski Jerzy
 • Pańczak Andrzej
 • Pańczak Elżbieta
 • Piekun Andrzej
 • Pura Dariusz
 • Pura Michał
 • Religa Zbigniew
 • Roślak – Olczyk Małgorzata
 • Rudnicki Paweł
 • Rusinowicz Danuta
 • Rusinowicz Zbigniew
 • Rzepa Zbigniew
 • Sakowski Zbigniew
 • Samoraj Paweł
 • Siara Jakub
 • Smolińska Anna
 • Sobieraj Aurelia
 • Sobieraj Janusz
 • Sobolewski Edward
 • Stańko Jan
 • Stefanowicz Andrzej
 • Wąsik Leszek
 • Wąsikowska Jolanta
 • Wąsikowska Magdalena
 • Wąsikowski Romuald
 • Weikert Dorota
 • Wróblewska Anna
 • Zabost Michał
 • Zakrzewski Tomasz
 • Zieliński Paweł

Sympatycy klubu:

 • Bundz Marzena
 • Butello Czesław
 • Chołuj Piotr
 • Dymecka Bożena
 • Firlej Stanisław
 • Gaca Michał
 • Glinkowski Mariusz
 • Grudniewski Filip
 • Jaworska Magdalena
 • Karoń Danuta
 • Karpiński Tomasz
 • Krupa Jerzy
 • Kurowska Marlena
 • Lewandowska Krystyna
 • Macher Jadwiga
 • Machłajewski Adam
 • Muchajer Urszula
 • Olczyk Marcin
 • Pieńkos Małgorzata
 • Ryszawa Żaneta
 • Samoraj Jadwiga
 • Sroczyńska Aleksandra
 • Wiśniewski Jarosław
 • Wołyńska Klaudia
 • Zatoń Irmina
 • Zawadzki Karol
 • Zdrojewski Adam
 • Zieliński Krzysztof

Dziecięca Akademia Młodego Żeglarza:

 • Dorota Ostalska – opiekun Akademii z ramienia Klubu
 • Matylda Wolna – Przewodnicząca Akademii
 • Antonina Biernat z – ca Przewodniczącej Akademii
 • Mikołaj Nerkowski – instruktor młodzieżowy Akademii
 • Ireneusz Wolny – bosman Akademii

Uczestnicy Akademii:

 1. Leszek Kaszkowski
 2. Filip Michalak
 3. Emily Jahnke
 4. Nicholas Jahnke
 5. Adam Porczyk
 6. Anna Tokarz
 7. Michał Porczyk
 8. Agnieszka Porczyk
 9. Gabriela Wierzbicka
 10. Franciszek Nowak
 11. Julia Nowak
 12. Alicja Biernat
 13. Martyna Lemańska
 14. Jan Olborski
 15. Nikola Luniewska
 16. Kacper Bydliński
 17. Miłosz Sadowski
 18. Gustaw Dubiniec
 19. Michał Kępa
 20. Marianna Dębowska
 21. Antonina Gralak
 22. Hanna Seremak
 23. Wojciech Seremak
 24. Zofia Odyniec
 25. Jan Żuławski
 26. Franciszek Strąk
 27. Filip Strąk
 28. Mateusz Matyjas
 29. Adam Pańczak
 30. Julian Froń
 31. Krzysztof Mizerski
 32. Grzegorz Mizerski
 33. Lena Urszulińska
 34. Wiktor Urszuliński
 35. Oliwier Urszuliński
 36. Franciszek Toporek
 37. Viktoria Sauchenko

Sekcja turystyki wodnej i pieszej  ”KRAJ – OBRAZY”

 • Janusz Sobieraj
 • Aurelia Sobieraj
 • Małgorzata Soczewicz
 • Halina Krajewska
 • Tomasz Krajewski
 • Łukasz Nowacki
 • Teresa Wąsik
 • Mieczysław Thill
 • Dorota Gradek
 • Jerzy Ostalski
 • Dorota Tyszkowska
 • Zbigniew Grabek
 • Paweł Zdrojewski
 • Maria Mikołajczyk
 • Piotr Paweł Ciesielczyk
 • Izabela Pawłowska
 • Ludwika Malec
 • Ewa Zielińska – Król
 • Luiza Jabłońska
 • Mariola Sokólska – Pałutrenko
 • Małgorzata Miastowska
 • Irena Skowrońska
 • Maria Gnatowska
 • Izabela Suwara
 • Beata Rozińska
 • Jarosław Jabłoński
 • Zbigniew Reluga
 • Jerzy Tuszyński
 • Joanna Tuszyńska
 • Maryla Miklaszewska
 • Kazimierz Miklaszewski
 • Daniel Biernat

Osoby współpracujące

 • Wiesława Śleszyńska

Członkowie Wspierający

 • Anna Pańczyk
 • Dominik Życki
 • Monika Witkowska
 • Waldemar Dobosz
 • Waldemar Heflich

Partnerzy Klubu:

Grodziski Klub Żeglarski Czysty Wiatr
czystywiatr@czystywiatr.pl

Code&Design:

Adrian Chmielarski